Bahia Auto Sales. (619) 422-6240
BMW
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Ford
Honda
Jeep
Kia
Mercedes-Benz
Mercury
Mitsubishi
Nissan
Pontiac
Toyota
Volkswagen